Hastighed og parkering

Hastigheden på Birkeparkens veje må maximum være 20 km/t.

Det er tilladt at parkere på Birkeparkens tre parkeringspladser med en gyldig tilladelse fra Dansk P-kontrol. Tilladelsen placeres indvendigt, synligt og læselig i forrudens højre side.

Den store p-plads og de 4. pladser v/27F er forbeholdt personbiler. Den 5. plads v/ 27F er reserveret viceværten for samtidig at give plads for passage af maskiner m.m. til baghaven. 

Større vare- og lastbiler henvises til at parkere på pladsen ved Slangerupgade.

Ingen trailere på parkeringspladserne.

På vejene rundt om bygningerne accepteres af- og pålæsning i kortere tid.

Husk at gøre plads for eventuelle udrykningskøretøjer. 

Gæstebilletter

Udfyldes med kuglepen eller lignende, der ikke kan viskes ud og skal være udfyldt med dato, tidspunkt, lejlighedsnummer og bilens registreringsnummer.
Gæstebilletter er gældende i 24 timer.
Billetter med rettelser eller utydelig skrift er ugyldige.
Gæste billetter er beregnet til køretøjer, hvor fører og/eller passagerer skal besøge beboere i Birkeparken.
Billetter rekvireres ved at lægge en kuvert i viceværtens postkasse placeret på øst gavlen af blok 25.

En Kuvert påført navn og lejlighedsnummer bliver returneret inden for tre arbejdsdage.

Parkeringskort

De faste kort gælder fra 1. januar til 31. december. For at få udleveret et fast kort skal bilen bruges af og være indregistreret til en beboer i Birkeparken.

Brugen skal kunne dokumenteres.

Der udstedes kun et fast kort pr. husstand. Har husstanden flere biler, må man finde plads uden for Birkeparken.

Henvendelser vedrørende kort rettes til bestyrelsen.

Indsigelse over en parkeringsafgift: www.p-klage.dk

Skriftlig klage sendes til: Parkering.dk@arvato.com

Henvendelser vedrørende betalinger: tlf. 30306493

Dansk P-kontrol

Spørgsmål kan rettes til Dansk P- kontrol på telefon 70 20 87 70 eller på mail ”dansk.p@pc.dk”

 

E/F Birkeparken
Slangerupgade 25-27
3400 Hillerød

WA ApS
Havneholmen 21, 5.
1561 København V
Tlf.: 32 64 46 00

Email: reception@wadm.dk
Hjemmeside: www.wadm.dk


Antal besøgende: 9980 (denne uge: 151)