Vedligeholdelse af boligen

Ejeren er selv ansvarlig for vedligeholdelse og fornyelse af vinduer og altandøre.

Ejeren er selv ansvarlig for al indvendig vedligeholdelse med hensyn til vand, varme & sanitet (VVS), elinstallationer, målere og lignende.

Der må ikke etableres ekstra aftræk i tag, ydervægge eller ekstra elinstallationer i trappeopgange.

Det anbefales, at alle anvender Birkeparkens fast tilknyttede håndværkere. De kender bebyggelsens særegenhed. Kontakt formanden for yderligere information.

Når der skal foretages ændringer i lejlighed, som kræver lukning af ejendommens centrale anlæg - el, vand, varme og kabel TV - skal formanden tages med på råd og de berørte naboer skal informeres.

 

E/F Birkeparken
Slangerupgade 25-27
3400 Hillerød

WA ApS
Havneholmen 21, 5.
1561 København V
Tlf.: 32 64 46 00

Email: reception@wadm.dk
Hjemmeside: www.wadm.dk


Antal besøgende: 11007 (denne uge: 102)