Affaldshåndtering

Nedfaldsskakterne lukkes i sensommeren 2017.

Alt affald skal sorteres. Sortèr dit affald rigtigt.

Sorteret og emballeret husholdningsaffald afleveres i lukkede poser i de korrekte indkast på pladsen ved Slangerupgade.

Poser til madaffald udleveres af Hillerød Forsyning. Ruller med opløselige poser leveres og kan genbestilles hos viceværten.

Poser til restaffald skaffer du selv.

Glas, flasker, aviser, papir, batterier og sammenfoldet rent pap afleveres i de respektive og afmærkede containere.

Poser med affald skal uden ophold bringes direkte til de korrekte indkast på pladsen ved Slangerupgade. 

Farligt affald kan efter forudgående aftale afleveres til viceværten. (Skal sorteres og samles i lukket skur ved fyrkælderen)

Storskrald - her henvises til Hillerød Kommunes service på dette område. (www.hillerodforsyning.dk).

”Genbrugsstationen” på Lyngevej, 3400 Hillerød tager imod alle typer sorteret affald undtagen dagrenovation.

Affald skal uden ophold bringes direkte til pladsen ved Slangerupgade.

 

E/F Birkeparken
Slangerupgade 25-27
3400 Hillerød

WA ApS
Havneholmen 21, 5.
1561 København V
Tlf.: 32 64 46 00

Email: reception@wadm.dk
Hjemmeside: www.wadm.dk


Antal besøgende: 9980 (denne uge: 151)