Trapper, stier og plæner

Trapperne skal være ryddelige og al indbo skal være indenfor i lejlighederne med undtagelse af en eventuel dørmåtte.

Eventuelle skader på opgangen under transport med bohave eller lignende meddeles bestyrelsesformanden.

Ved håndværkerbesøg sørger beboeren i den pågældende lejlighed for, at opgangen efterfølgende rengøres for eventuelt smuds.

Viceværten sørger for trappevask en gang i hver måned. Datoen meddeles ved opslag. Hvis dørmåtten er taget ind, vaskes der helt til dørtrinnet.

Stier, flisepladser og langs facader fejes en gang ugentligt af viceværten, men hjælp gerne til med at holde arealerne rene og ryddelige.

Græsplænerne er til fri benyttelse for beboerne, og skal efterlades ryddelige.

 

 

E/F Birkeparken
Slangerupgade 25-27
3400 Hillerød

WA ApS
Havneholmen 21, 5.
1561 København V
Tlf.: 32 64 46 00

Email: reception@wadm.dk
Hjemmeside: www.wadm.dk


Antal besøgende: 11007 (denne uge: 102)